You need flash player to see flash animation.
Download it here.

Russia

 • ООО Proton-Volgograd
 • Post office box 2975, Volgograd, 400121
 • Phone: +7 (8442) 77-35-48
 • ООО Kazkhimprom
 • 253 А, Pavlovskiy Trakt Str., Barnaul, Altay region, 656067
 • Phone: +7 (3852) 28-81-23
 • E-mail: kazhim2011@yandex.ru

Ukraine

 • ООО PFG Naftakhim
 • 9, Nizhneyurkovskaya Str., Kiev, 04080
 • Phone: +38 (044) 239-23-30
 • Site: www.naftachim.com.ua

Belarus

 • OJSC Belkhim
 • 34, Korolya Str., Minsk, 220048
 • Phone: +375 (17) 306-20-09
 • Site: www.belhim.by